سلام علیرضا میرزایی هستم و3ساله که بازی می سازم وتوی مسابقات زیادی هم شرکت کردم وچند مقام کسب کردم رتبه3و2در استان و رتبه 1در منطقهخندهخنده. از کلید های چپ و راست جهت حرکت استفاده کنید.خنده. از کلید های چپ و راست جهت حرکت استفاده کنید.

لطفا برای هر چیزی که دانلود می کنید نظر بزارید تا بتوانیم درباره آنها تصمیم بگیریم.