با سلام علیرضا میرزایی هستم مدیر سایت اگه اسپرایت یک بازی رو نیاز دارید میتونید درخواست بدهید و ما برای شما اسپرایت مدنظر رو قرار می دهیم.لبخند. از کلید های چپ و راست جهت حرکت استفاده کنید.

لبخند. از کلید های چپ و راست جهت حرکت استفاده کنید.خنده. از کلید های چپ و راست جهت حرکت استفاده کنید.مردد. از کلید های چپ و راست جهت حرکت استفاده کنید.

همین الان شروع کن