من بعد از دریافت نظراتی تصمیم گرفتم اسپرایت دزد بی مزد 7 رو طراحی کنم واونم فقط دیشب با وجود اینکه مهمون داشتیم ساختبم .

کیفیت اصلی رو با دانلود فایل ببینید و اگر خوب نباشه ما رو ببخشید.متعجب. از کلید های چپ و راست جهت حرکت استفاده کنید.

لینک دانلود.