این برنامه یک برنامه مفید برای آموزش ادبیات فارسی هست که دارای آزمون و آموزش هست.

لینک دانلود