با سلام ین برنامه جهت آشنایی با زبان انگلیسی طراحی شده است و جهت آشنایی بیشتر مبتدیان با زبان انگلیسی میباشد.

این برنامه رو میتونید از کافه بازار دانلود کنید که خود ما ساختیم.

لینک دانلود