اگه می خواهید  که اسپرایت بازی جنگ جوی جنگ رو داشته باشید فقط میتونید از اینجا دانلود کنید.

در صورت نیاز پسورد turkgames.blog.ir

 لینکدانلود