این اسپرایت جدید دزد بی مزد7 رو خودم ساختم اقای مهدی گنجه زادگان هم با گیم میکر استودیو کار میکنند وتمام آثار او دزد بی مزد جنگ جوی جنگ ،پلیس ابلیس و سکتور روبا گیم میکر ساختن وبازی هاشون گرافیک عالــــــــــــــیی داره   

رمز فایل turkgames.blog.ir
لینک دانلود